ขนาดกระดาษ paper size

 

ขนาดของกระดาษแต่ละแบบ ที่ลูกค้า บางคนยังไม่ค่อยทราบกัน ว่ามีขนาดเท่าไหร่กันบ้าง

ไซต์ไหน เค้าเรียกกันว่าอะไร หน่วยเป็น มิล นะคะ ตามตาราง ลองศึกษากันดูค่ะ 

      Paper size for customer ( mm )

Visitors: 20,600